Share
Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print
  Ankelstøvler Madden Chestnut Suede Shrines Steve 8 190640666626 Womens 5 Us

  Den er slimet og lever for det meste av åtsler og den lukter vammelt. Fiskere flest, spesielt de som fisker med bunngarn eller bunnline, kaller fisken en pest og en plage. Blant forskere er den sett på som et biologisk mysterium, mens koreanske menn mener den er et afrodisiakum. Det er slimålen vi snakker om.


  ( 30.09.2008 )

  [raw]

  Svikt i fisket etter hvitfisk har fått noen amerikanske fiskere til å lete etter nye muligheter. Kystmagasinet møtte Bien Thach, daglig leder og eier av Atlantic Rainbow Trading Inc. i Portland i den amerikanske delstaten Maine på USAs østkyst. Her foregikk det tidligere et omfattende fiske etter torsk og stor pollock. Nå er det bare rester tilbake av det verdifulle fisket. Thach er en av de som har vist at det kan være mulig å utnytte nye ressurser, til og med slimålen.

   Shrines Ankelstøvler Us Madden 190640666626 Chestnut 5 Steve 8 Suede Womens

  Klokken er sju på morgenen. Vi venter på den ombygde skjellskraperen Meridian ute på Hobson pier. Den har vært fire dager på slimålfiske. Bien Thach venter utålmodig. Inne i sorterings- og pakkehallen venter 11 ansatte på å få komme i gang. Det er dyrt å ha de ansatte gående på tomgang.

   

  – Jeg jobbet tidligere som fisker på et fartøy som leverte slimål til en eksportør i Gloucester noen mil nord for her. For fem år siden kjøpte jeg min egen båt og etablerte et pakkeri her i Maine, forklarer Thach. Han er innvandrer, som mange av de andre som fortsatt holder liv i amerikanske kystfiskerier. Thach er kambodsjansk, men født i Vietnam. Hans første arbeidsgiver, og pioneren i dette fisket var koreaner. Han hadde sett slimål bli spist og høyt verdsatt i Korea.

   

  – Amerikanere flest ønsker ikke å jobbe med slimål, verken som mannskap på fiskefartøy eller i sorterings- og pakkehallen. De sier fisken lukter lik. Derfor er det stort sett vietnamesere og kambodsjanere som jobber for meg. De er glade for å få seg jobb og ikke like kresne, forklarer Thach.

   

  Grådig åtseleter

  Slimål er en uvanlig fiskeart på mange måter. Den har ikke fullt utviklet ryggrad, og har eksistert i over 500 millioner år. Fortsatt er mange forskere usikre på om det er korrekt å klassifisere den som en fisk. Det er rundt seksti arter slimål. Arten ”Myxine glutinosa” som det drives kommersielt fiske på langs USAs østkyst er samme art som er utbredt langs hele norskekysten, både inne i fjordene og ute i havet.01 Svart 695639982171 Menns svart Wrangler L Beskyttelsesjakke xI1qcA

   

  Slimåler lever stort sett på nordlige halvkule, fra 40 meter ned til over tusen meters dyp. Der ligger den delvis nedgravd i gjørme. Siden den er en dårlig svømmer, spiser den børstemark og andre bytterdyr som måtte komme i dens nærhet. Men det meste av tiden bare ligger den og venter på et åtsel. Settes det ut et garn eller en line i området, vil den raskt lukte at det er mat i nærheten. Lenge før en garnfanget fisk er død vil den trenge seg inn i fisken gjennom munn, gjeller og eller gattåpning. Inne i fisken vil den begynne å spise, samtidig som flere slimål vil begynne å lage hull i fisken fra utsiden.

   

  Det blir av fiskere hevdet at er det mye slimål i et område kan de fortære en tikilos fisk i løpet av en liten time. I Norge er det spesielt hyse som er utsatt. Den leter etter mat i samme miljø som det ofte finnes store mengder slimål. Når hysene går i garnet eller blir stående på en line kan store deler av fangsten raskt bli ødelagt. De slimålartene som har størst kommersiell interesse er de største. Den største slimålen som er registrert var 127 centimeter lang. Arten som finnes i norske farvann blir sjelden mer enn seksti centimeter.

   

  Svært primitiv fiskeart

  Slimålen har som nevnt ikke skikkelige rygghvirvler. Hodet har kranium og tenner av brusklignende keratin. Finnene på halen blir av forskerne ikke regnet som ekte finner. Øyer er enten dårlig utviklet eller fraværende. I motsetning til fisk flest som har to nesebor, har slimålen bare ett. Tennene er to tannlignende plater som beveger seg mot hverandre horisontalt når den river eller gnager biter av åtsler. En slimål kan senke stoffskiftet og ligge rolig i gjørma i flere måneder uten å ta til seg mat.

   

  Slim i store mengder

  Blir en slimål angrepet vil den skille ut store mengder trådlignende slim. En enkelt slimål kan skille ut så mye slim at det vil gjøre vannet i en hel bøtte til tykk grøt. Slimet består av sterke tynne tråder som sveller kraftig ut når de kommer i kontakt med vann. En fisk som prøver å svelge en slimål risikerer å bli kvalt av de tynne klebrige trådene. Når faren er over vil slimålen slå knute på seg selv og bli kvitt alt slimet som har festet seg til den.

   

  Forskerne vet fortsatt svært lite om hvordan slimål formerer seg. Hos noen slimålarter kan det være hundre hunnfisker til hver hannfisk, mens det hos noen arter finnes store mengder tvekjønnet fisk. Hver hunnfisk bærer frem 20 til 30 egg som det antas klekkes under eggleggingen. De nyklekkede slimålene går ikke gjennom noe larvestadium slik som fisk flest. Den har heller ikke noe skikkelig utviklet hjerte slik som annen fisk. Med andre ord, det er mye som skiller slimålen fra det som vi forbinder med en fisk.

   

  Problemer i markedet

  Meridian som skal losse 150 plastønner, hver med cirka 100 kilo ål, er ikke hans fartøy.

   

  – Markedet har blitt vanskelig i senere tid. Før kjøpte koreanerne både stor og liten ål. Men nå skal de bare ha stor ål, de som er nesten femti centimeter. Årsaken er økte lønnskostnader i Korea. I Korea blir fiskekjøttet skilt fra skinnet som selges videre til kinesiske og koreanske produsenter av eksklusive belter, lommebøker og andre skinnprodukter. Kjøttet blir solgt på spesielle restauranter som afrodisiakum, forklarer Thach. Han forsøker nå å finne ut om det kan lønne seg å sende ålen til Kina. Så kan kineserne sende kjøttet videre til Korea. Det samme skjer i dag med sild som japanske omportører kjøper- Japan ønsker rogna, men ikke silda. Å ta ut rogna i Japan blir for dyrt. Derfor sender japanske importører silda til Kina hvor det er rimelig arbeidskraft. Rogna tas ut og sendes til Japan, mens silda selges i Kina. Problemet er at tint slimål har dårlig holdbarhet. Skal dette la seg gjøre må fisken ikke tines helt ført skinnet fjernes, og kjøttet holdes frossent.

  Swirl Levi 907 Jeans Red 34 Utmerket Tilstand Waist Lengde Tab Bootcut 32 1wI1rq

   

  20-30 fartøyer fisker slimål

  Ålen fanges ved hjelp av 200 liters plasttønner. Et åte festes inne i tønna som har stryter hvor ålen kommer inn, men ikke ut. En mengde mindre hull med diameter på åtte millimeter sørger for at lukt sprer seg fra teinene, samtidig som de fungerer som fluktvei for små-ål. For tiden er det rundt 20-30 amerikanske fartøyer som deltar i slimålfisket som foregår både på Atlanterhavssiden og Stillehavssiden. De største båtene fisker med 2000 – 2500 teiner.

   

  – Slik det er nå kan vi bare bruke 15 til 20 prosent av fangsten. Slimålen vi ikke kan bruke må fartøyene ta med ut på havet og dumpe. Der blir den nok mat til annen slimål, men det blir dårlig fortjeneste, forklarer Thach. Han betaler fartøyene rundt en amerikansk dollar for fangstene de leverer. Selv får han rundt 2,50 dollar per kilo for frossen ål pakket i kartonger. I Korea koster en kilo slimålkjøtt 100 – 140 kroner. Sannsynligvis kunne Thach oppnådd bedre pris om han hadde frosset slimålen om bord. Flere koreanske importører foretrekker slimål som har blitt frosset levende.

   

  Fridthjof Nansen forsket på slimål

  Kanskje er norske forskere i ferd med å finne nye lønnsomme markeder for slimål. Det forskes på hvordan slimet kan benyttes. De tynne trådene er voldsom sterke, og vil hvis de kan spinnes til tykke tråder bli et svært verdifullt materiale., Det forskes på insulinet slimålen produserer, og det forskes på slimålens store hyppighet av leverkreft. Fridtjof Nansen er kjent som polarforsker, humanist og diplomat. Han var også interessert i zoologi og oseanografi, og sannsynligvis en av de første nordmenn som forsket på slimålen. Høsten 1885 ble Nansen ferdig med sin første avhandling, ”Bidrag til Myzostomernes Anatomi og Histologi”.I 1886 fulgte avhandlingen ”Foreløbig Meddelelse om Undersøgelser over Centralnervesystemets histologiske bygning hos Ascidiene samt hos Myxine Glutinosa”, som var et forarbeid til hans doktoravhandling The structure and combination of the histological elements of the central nervous system. Nansen er på langt nær den eneste forskeren som har vært fasinert av den primitive fisken.

  Us Chestnut Madden Womens 5 Shrines 190640666626 Suede 8 Ankelstøvler Steve wxYOqgvg Us Chestnut Madden Womens 5 Shrines 190640666626 Suede 8 Ankelstøvler Steve wxYOqgvg Us Chestnut Madden Womens 5 Shrines 190640666626 Suede 8 Ankelstøvler Steve wxYOqgvg Us Chestnut Madden Womens 5 Shrines 190640666626 Suede 8 Ankelstøvler Steve wxYOqgvg Us Chestnut Madden Womens 5 Shrines 190640666626 Suede 8 Ankelstøvler Steve wxYOqgvg

   

  Interesse blant medisinere

  Forskningstidsskriftet Gemini som utgis av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondhjem skriver i en artikkel om professor emeritus Sture Falkmer ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinne- sykdommer og hans forskning på slimål:

   

  – Selv har medisinprofessoren studert den merkverdige skapningen siden 60-tallet. Som nyutdannet medisiner ble han trukket inn i forskning på diabetes (sukkersyke) ved universitetet i Uppsala. Prosjektet gikk ut på å undersøke produksjon av insulin, som foregår i Langerhans celleøyer i bukspyttkjertelen. Falkmer og kollegene studerte de hormonproduserende organene, først i beinfisk og siden i slimål, og sammenlignet funnene med forholdene hos mennesket. Underveis gjorde de overraskende og oppsiktsvekkende funn.

   

  – Slimålens insulin produseres i et ørlite organ (øycelleorganet), som ligger i veggen til gallegangens munning i tarmen og er det mest opprinnelige av alle kjente insuliner. For å få tilstrekkelige mengder for biokjemiske analyser av dette unike insulinmolekylet, håndterte vi slimål i store mengder. Vi pirket ut titusentalls organer for å få til et gram. Mens vi holdt på med dette, la vi merke til at noen av slimålene hadde merkelige knuter i leveren. Noen var på størrelse med et knappenålshode, mens andre var store som en ert. Nærmere undersøkelser avslørte at det var kreftsvulster, for det meste leverkreft. For første gang i verden ble det vitenskapelig slått fast at også primitive dyrearter kan utvikle kreft, skriver Gemini, og fortsetter:

   

  Oppdagelsen ledet til systematiske undersøkelser. Forskerne fant at mellom en og åtte av hundre store slimåler de undersøkte, hadde kreft i lever eller øycelleorganet. Dette var høyere utbredelse av en kreftsykdom enn hva som noen gang var målt blant både dyr og mennesker. Slimålene ble tatt ved munningen av Gullmarsfjorden i Sverige og ute i åpent hav. De kreftsyke slimålene kom uten unntak fra Gullmarsfjorden. Studiene varte over flere år, og i begynnelsen av 70-årene kom en ny overraskelse. I løpet av få år ble forekomsten av kreftsvulster drastisk redusert og ble til slutt helt borte.

   

  – I mellomtida hadde vi fått påbud om installasjon av kloakkrenseanlegg i Gullmarsfjorden og lovforbud i Sverige mot bruk av klorinerte pestisider som DDT, PCB og lignende. Slimålen lever på sjøbunnen og livnærer seg av åtsler. Det var nærliggende å tro at den utviklet kreft fordi den spiste fisk som var død av forurensning, sier Falkmer.

   

  Teorien om denne sammenhengen mellom leverkreft og forurensning er omdiskutert. I likhet med mennesket befinner slimålen seg i slutten av nærings kjeden. Derfor mener Falkmer at helsetilstanden hos slimål er en god indikator på graden av forurensning i vannet. Med andre ord, kan slimål med tiden kanskje erstatte rotter og andre dyr i forsøklaboratorier hvor det forskes på kreft.

   

  Sorteres, det meste dumpes

  Klokka er halv ni før Meridian legger til ved piren. Det haster, arbeiderne har ventet lenge. Selv om det bare er 15000 kilo med ål om bord, tar det tid å sortere fisken. Det plager Thach at det meste av fangsten vil bli kassert og dumpet på havet.

   

  – Vi har ikke tid til å sortere fisken på havet. Det nytter neppe å bruke en sorteringsrist. Både slim og den myke fleksible kroppen gjør det vanskelig. Men er det noen som har en god ide vil jeg gjerne vite hvordan det lar seg gjør, sier Thach. En gaffeltruck kjører fisken inn til sorteringsbordet hvor åtte damer med trent blikk plukker ut de største ålene. Resten går tilbake i plastfatene, og skal bli med ut på feltet i kveld.

   

  Kan effektiviseres

  Daglig leder Soowhan Ahnsoowhan i det sørkoreanske selskapet Badasoosan Corp. som produserer lær av slimålskinn sier til Kystmagasinet:

   

  – Det vil være problematisk å sende slimål til Kina for og så sende kjøttet til Korea. Holdbarheten på kjøttet er bare fire-fem dager. Men fisket kan gjøres atskillig mer lønnsomt med å bruke mer hensiktsmessige teiner enn de plastteinene som brukes i USA. Det finnes andre mer effektive teiner.

   

  Vi foretrekker ål som er fra 150 til 200 gram. De bør fryses levende for å få best mulig kvalitet. Vi har gitt råd til flere som fisker slimål og fisket har blitt lønnsomt, sier Ahnsoowhan.

   

  Korea importerer det meste av slimålen. Det er antatt at forbruket er 4 – 5000 tonn årlig. 1500 til 2000 tonn kommer fra USA og Canada. I Norge beskattes ikke slimålbestandene. Det er også lite kunnskap om hvor store de norske bestandene er. Men de fleste garn- og linefiskere ville nok sette stor pris på om bestandene var mindre.

  [/raw]


  RELATERTE ARTIKLERMER FRA FORFATTER

  Nyheter
  Svart Midje Tie Armani Emporio Bukser Sweat Menn wf6RnqY

  Millioner i bot for underrapportering av 27 tonn

  Nyheter

  Beste første kvartal for norsk sjømateksport noensinne

  Nyheter

  Mer autoritært på maritime arbeidsplasser

  Finest Tailcoat Tie Tail Barathea Fineste White Hvit Wool 46 Ull Barathea Tie Coat 46 7w0wP
  Nyheter

  Midt-Norsk Havbruk mottar «Karoline» fra Moen Marin

  Kyst & Havfiske

  Vil beskytte sårbare arter i Barentshavet